Ông tôi cho người em ruột mượn sổ đỏ thế chấp ngân hàng vay tiền, ông tôi đứng ra vay. Hàng tháng, người em đó đưa lãi cho ông trả ngân hàng. Nhưng khi em ông vừa mất thì con họ lại phủi trách nhiệm, bảo không liên quan và không biết số nợ đó. 2 tháng gần đây, do không trả lãi đúng hạn nên ngân hàng thông báo yêu cầu, bên kia vẫn nhất quyết không trả. Xin hỏi gia đình tôi phải làm thế nào?

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp thì ông bạn đứng ra vay và cho mượn sổ đỏ để thế chấp ngân hàng. 

Bộ luật Dân sự 2015 tại Điều 335. Bảo lãnh

1. Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

2. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Căn cứ quy định nêu trên, việc ông bạn cho em ruột của bạn mượn để vay vốn ngân hàng thì người đứng tên thế chấp có nghĩa vụ trả nợ thay cho em ruột khi em ruột không còn khả năng trả nợ. Theo thỏa thuận giữa ông bạn và em ruột, việc cho mượn sổ đỏ có nghĩa là ông bạn đã đồng ý đem tài sản của gia đình để bảo lãnh cho nghĩa vụ trả nợ của em ruột. Ông bạn là người bảo lãnh trong hợp đồng thế chấp. Và trong trường hợp em ruột không trả được nợ, bên bảo lãnh (ông bạn) phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho người được bảo lãnh (em ông). Sau khi trả xong nợ thì mới lấy lại được sổ đỏ. Nếu không trả được nợ ngân hàng sẽ xử lý tài sản đã thế chấp theo quy định

Đối với trường hợp nghĩa vụ trả nợ của hàng thừa kế

Căn cứ Điều 614 BLDS năm 2015 có quy định: “Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại”

Những người thừa kế của ông chú bạn có nghĩa vụ tài sản do ông chú bạn để lại, cụ thể là nghĩa vụ trả nợ theo quy định tại Bộ luật Dân sự Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Nếu gia đình bạn có các tài liệu chứng minh việc mượn sổ đỏ của ông chú thì bạn có thể khởi kiện đến Toà án để yêu cầu hàng thừa kế trả nợ. Trình tự, thủ tục như sau:

Bước 1. Chuẩn bị bộ hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ bao gồm: Đơn khởi kiện; CCCD người khởi kiện; Tài liệu chứng cứ: Giấy tờ chứng minh việc mượn sổ đỏ….

Bước 2: Nộp bộ hồ sơ đã chuẩn bị tại TAND bị đơn (gia đình ông chú) cư trú 

Bước 3. Toà án thụ lý đơn và giải quyết 

Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@hezecs.com (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc