Các tài khoản Twitchgiờ đã có thể thay đổi tên người dùng cùa họ mỗi 60 ngày một lần. Tất cả những thứ cần thiết là đi ngay tới những thiết lập cá nhân của bạn.

Tên người dùng gốc bị thay đổi sẽ được Twitch “bảo quản” trong vòng sáu tháng, và thậm chí có thể được đưa vào danh sách sẵn có để những tài khoản khác sử dụng. Tuy nhiên, những tên người dùng đối tác với Twitch sẽ không được quay vòng như vậy. Bạn sẽ không thể trực tiếp yêu cầu một tên lấy từ một tài khoản đang không hoạt động, nhưng vẫn sẽ được gợi ý lựa chọn những tên người dùng đã “tái chế” và phù hợp với chính sách, Twitch cho biết.

Tên người dùng có ba ký tự đang bị giới hạn, Anna Prosser của Twitch cho biết trong livestream Twitch Hàng Tuần. Tương tự như vậy, tất cả những tên người dùng mới vẫn phải tuân theo các điều khoản dịch vụ của Twitch.

Prosser cũng đề cập rằng, Đối tác của Twitch sẽ muốn kiểm tra tài khoản email của họ trước khi tiến hành thay đổi tên. Có những hậu quả nhìn thấy được cho việc đổi tên người dùng, như mất quyền truy cập vào số liệu thống kê streaming. “Để bảo vệ số liệu thống kê của các streamer, bạn phải xuất chúng trước khi thay đổi tên người dùng”,Twitch nói trong bản thông báo. “Cũng cần phải lưu ý thêm rằng, URL cho trang kênh của bạn sẽ thay đổi và cái cũ sẽ không điều hướng tới cái mới, vì vậy hãy chắc chắn cập nhật đường dẫn bất cứ nơi nào bạn muốn sử dụng nó ở bên ngoài.

NhiềuTwitch streamer đang tỏ ra hào hứng với tính năng mới này:

ABC (Theo Dot Esports)