Luật sư tư vấn:

Trước hết, đối với tình huống của gia đình bạn, đây là tranh chấp về quyền sử dụng đất. Cụ thể tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất. Tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 04/2017/NĐ-HĐTP quy định: “Đối với tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hoà giải tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013 thì được xác định là chưa có đủ điều kiện…”. Như vậy, bạn cần hoà giải tại UBND xã, phường thì mới đủ điều kiện tiến hành kiện đòi quyền sử dụng đất tại Toà án. Trình tự, thủ tục như sau:

Bước 1. Tiến hành hoà giải tại UBND xã, phường thị trấn nơi có đất xảy ra tranh chấp

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; 
- Các tài liệu chứng cứ khác: Trích đo thửa đất, Biên lai thu thuế đất nông nghiệp…
- Thời hạn giải quyết thủ tục hoà giải tại UBND xã không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp. 

Bước 2. Nếu hoà giải không thành thì bạn nộp đơn Khởi kiện tại TAND nơi có đất xảy ra tranh chấp kèm theo biên bản hoà giải không thành (điểm c khoản 1 Điều 39 BLTTDS năm 2015)

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

- Đơn khởi kiện; 
- CCCD người khởi kiện;
- Biên bản hoà giải tại UBND cấp xã; 
- Các tài liệu chứng cứ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Quyết định giao đất; Biên lai nộp thuế (nếu có); và các tài liệu khác chứng minh sử dụng ổn định lâu dài thửa đất… 

Bước 3: Toà án xem xét nếu đủ điều kiện sẽ thụ lý đơn và giải quyết 

Sau khi có bản án giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất, bạn cầm bản án để nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@hezecs.com (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc