Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 9 (2022-2026) diễn ra vào ngày 6/11. Từ thời điểm này, vấn đề nhân sự chủ chốt của VFF nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Trong đề án được thông qua, BCH VFF khóa 9 bao gồm 17 thành viên, trong đó có 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch (chuyên môn, tài chính, truyền thông - đối ngoại) và 13 ủy viên. Các ứng viên được chọn ra từ sự đề cử của 74 tổ chức thành viên thuộc VFF.

Theo Điều lệ, mỗi tổ chức thành viên được giới thiệu tối đa 17 ứng viên tham gia BCH. Để ứng cử, ứng viên phải nhận được giới thiệu của tối thiểu 2 tổ chức thành viên. 

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Ngày 6/9 là hạn chót các ứng viên đăng ký ứng cử BCH. Theo tìm hiểu, nhiều CLB và đơn vị thành viên VFF dành sự tín nhiệm với Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn. Việc ông Trần Quốc Tuấn trúng cử ghế Chủ tịch VFF khóa 9 không có gì là bất ngờ.

Ông Tuấn hiện tại đang đảm nhiệm chức danh Quyền Chủ tịch VFF khóa 8, sau khi ông Lê Khánh Hải thôi chức Chủ tịch từ hồi tháng 1/2022.

Ở VFF, ông Trần Quốc Tuấn là người được đánh giá cao nhất về chuyên môn và đặc biệt là các mối quan hệ quốc tế. Đáng chú ý, Quyền Chủ tịch VFF được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC.

Trong khi ghế Chủ tịch VFF khóa 9 gần như khó có bất ngờ, thì các vị trị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, tài chính và truyền thông - đối ngoại đang có nhiều ứng viên tranh cử.

Những ứng viên được đánh giá cao là ông Trần Anh Tú (ủy viên thường trực VFF khóa 8), ông Cao Văn Chóng (Phó Chủ tịch truyền thông - đối ngoại VFF khóa 8), ông Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch tài chính VFF khóa 8)...